Post doc Cecilie Bhandari Hartberg

Er det en sammenheng mellom hjernestruktur og kognitiv funksjon ved schizofreni og bipolar lidelse?

Cecilie B. Hartberg

Bakgrunn for avhandlingen
 

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige psykiske lidelser som forekommer hos 1-2 % av befolkningen. Lidelsene blir diagnostisert på bakgrunn av symptomer på henholdsvis psykose, og mani og depresjon, men begge lidelser er også kjennetegnet ved kognitiv svikt.


Tidligere vitenskapelige studier har gitt indikasjoner på at det finnes forandringer i hjernestruktur ved schizofreni og bipolar lidelse, men funnene er sprikende, noe som kan skyldes metodiske svakheter. Det er mangel på studier som sammenligner hjernestrukturforandringer mellom disse to lidelsene til tross for at man har funnet felles genetisk sårbarhet for sykdomsutvikling.
 

Mål og metode
 

I avhandlingen har jeg undersøkt hjernestruktur og dens sammenheng med kognitiv funksjon hos pasienter med schizofreni og bipolar lidelse.


Deltakerne i studien ble undersøkt med MR av hjernen. Kognitiv funksjon ble kartlagt med nevropsykologiske tester.
 

Resultater
 

Resultatene fra avhandlingen viser at pasienter med schizofreni og bipolar lidelse har tildels like sykdomsrelaterte endringer i hjernen, dvs. reduksjon av hjernebark og dypereliggende hjernestrukturer, men at endringene er mer uttalt ved schizofreni.

Videre viser resultatene at individuelle forskjeller i hjernestruktur har sammenheng med kognitiv prestasjon på flere områder, som hukommelse, verbale evner og målrettet adferd. Disse sammenhengene er i hovedsak like for syke og friske personer, slik at man ikke kan konkludere med at det er endringene i hjernestruktur som forårsaker kognitiv svikt ved disse lidelsene.
 

Konklusjon
 

Resultatene fra avhandlingen har gitt økt kunnskap om biologiske hjerneforandringer ved alvorlig psykiatrisk sykdom og bidratt med bedre forståelse av sammenhengen mellom hjernens oppbygning og kognitive funksjon.
 

Avhandlingens tittel og artikler


“Brain structure and the relationship with neurocognitive functioning in schizophrenia and bipolar disorder – MRI studies”

 

  • Hartberg CB, Lawyer G, Nyman H, Jönsson EG, Haukvik UK, Saetre P, Bjerkan PS, Andreassen OA, Hall H, Agartz I (2010). Investigating relationships between cortical thickness and cognitive performance in patients with schizophrenia and healthy adults. Psychiatry Researh 182(2):123-33.
  • Hartberg CB, Sundet K, Rimol LM, Haukvik UK, Lange EH, Nesvåg R, Melle I, Andreassen OA, Agartz I (2011). Subcortical brain volumes relate to neurocognition in schizophrenia and bipolar disorder and healthy controls. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. 1;35(4):1122-30.
  • Hartberg CB, Sundet K, Rimol LM, Haukvik UK, Lange EH, Nesvåg R, Dale AM, Melle I, Andreassen OA, Agartz I. Brain cortical thickness and surface area correlates of neurocognitive performance in patients with schizophrenia, bipolar disorder, and healthy adults. Journal of International Neuropsychological Society. 17(6):1080-93.
Publisert 7. nov. 2014 07:24 - Sist endret 9. apr. 2015 13:17