Stipendiat Tiril Østefjells

Metakognisjon og psykose.

Tiril Østefjells

Hva er metakognisjon?
 

Metakognisjon er tanker vi har om tankene våre, blant annet forventningene vi har til hvordan tanker er eller burde være. For eksempel om vi tror at tanker er farlige og må kontrolleres—eller om vi ikke tenker så mye på dem i det hele tatt.

Det har vist seg at hvilke oppfatninger vi har om tankene våre, henger sammen med om vi føler oss deprimert eller har angst. Kanskje kan slike oppfatninger gjøre oss sårbare for å utvikle psykiske problemer generelt, inkludert psykose.

Vi tror at metakognisjon er viktig fordi disse tankene former hvordan vi forstår opplevelser (hvilke følelser vi får når noe skjer), og hvordan vi forholder oss til ubehagelige følelser.

 

Vi vet noe, men ikke nok
 

Vi vet at personer med schizofreni har flere negative oppfatninger om tankene sine enn personer som ikke har en psykisk lidelse. Det ser ut til at slike negative oppfatninger om egne tanker er knyttet til det å oppleve mer stress og negative følelser, og også mer ubehag ved psykotiske symptomer.

I en stor studie i Danmark finner de at negative oppfatninger om egne tanker henger sammen med hvordan den psykotiske sykdommen fremstår etter ti år. Vi tror derfor at slike tanker om tanker kan henge sammen med stress og ubehag her og nå, og hvordan sykdommen utvikler seg. Men vi vet enda ikke nok om hvor vanlige slike tanker er for personer som nylig er syke med psykose, eller hvordan de endrer seg over tid. Vi vet heller ikke hva som fører til at personer med psykose har flere slike negative oppfatninger enn andre. I forskningen min fokuserer jeg derfor på disse spørsmålene.

 

Sosial funksjon i barndom og depresjon er viktig
 

Min første studie viser at pasienter med en nylig utviklet psykoselidelse (n=98) har flere negative antakelser om tankene sine en kontrollgruppe med personer uten psykisk lidelse. Spesifikt oppgir personene med psykose oftere at de tenker at tanker er ukontrollerbare/farlige, at de burde ha kontroll over alle tanker, de ransaker tankemønsterne sine, og at de ikke stoler på hukommelsen sin. Vi finner derimot ingen forskjeller knyttet til hvilken diagnose de har.

Når vi undersøker hva som kan forklare slike tanker om egne tanker, finner vi at sosial fungering som barn er viktig for de fleste antakelsene. Depresjon her og nå bidrar også for flere typer antakelser. For manglende tillit til egen hukommelse, har varighet av ubehandlet psykose og negative symptomer her og nå mest å si.

 

Les mer


Adrian Wells: Detached Mindfulness In Cognitive Therapy: A Metacognitive Analysis And Ten Techniques (2006): Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy.

 


 

Publisert 25. juni 2014 09:21 - Sist endret 9. apr. 2015 13:18