PhD Student Elina Reponen

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige sykdommer som er assosiert med redusert livslengde. Selvmordsraten er høy, og også kroppslige sykdommer forekommer hyppigere hos de schizofrene og de bipolare. Disse pasientene har omtrent fordoblet risiko for å dø av hjertekar sykdom sammenlignet med den generelle befolkningen. Usunn livstil samt mulige bivirkninger av antipsykotisk behandling kan tenkes å bidra til økt forekomst av hjertekar sykdom.

Elina Reponen

Det finnes allikevel studier som viser at hjertekar risikofaktorene er tilstede allerede tidlig i sykdomsforløpet hos psykosepasienter og også før start av antipsykotisk behandling.

Sykdomsmekanismene bak schizofreni og bipolar lidelse er ikke velkjent, men immunsystemet ser ut til å kunne være involvert, særlig i schizofreni. Åreforkalkning som er en betennelsestilstand i karveggen er den største årsaken til hjertekar sykdom. En ny studie viser overlappende gener mellom schizofreni og hjertekar risikofaktorer, og vi kan tenke oss at det kan finnes en underliggende felles sykdomsmekanisme bak schizofreni og hjertekar sykdom.  

I mitt doktorgradsprosjekt ønsker jeg å undersøke om lav grad av betennelse hos pasienter med psykoselidelser kan være en underliggende faktor som bidrar til å øke risiko for hjertekar sykdom.

Dette skal vi undersøke gjennom å måle nivåer av biomarkører for betennelse (cytokiner) i blod, og se om de er forholdsmessig høyere hos psykosepasienter enn hos den friske kontrollgruppen. Vi vil spesifikt se på om økte nivåer av cytokiner forekommer sammen med hjertekar risikofaktorer.

Vi ønsker videre å undersøke sammenhengen mellom cytokiner, hjertekar risikofaktorer og en polygenetisk risk skåre for psykosespektrum lidelser. Polygenetisk risk skåre tar utgangspunkt i store internasjonale studier og lager en risikoberegning for sykdom basert på mange ulike små deler av gener.

Et hovedmål i genetiske studier er at vi i fremtiden kan i større grad gi persontilpasset behandling og oppfølgning av pasienter. Hvis vi kan avdekke risikofaktorer allerede tidlig i sykdomsforløpet, kan vi også starte forebygging og behandling på et tidligere tidspunkt, og på sikt få til et bedre behandlingsresultat.

Referanser

  • Crump C, Sundquist K, Winkleby MA, Sundquist J. Comorbidities and mortality in bipolar disorder: a Swedish national cohort study. JAMA psychiatry. 2013;70:931-939.
  • Crump C, Winkleby MA, Sundquist K, Sundquist J. Comorbidities and mortality in persons with schizophrenia: a Swedish national cohort study. The American journal of psychiatry. 2013;170:324-333.
  • Correll CU, Robinson DG, Schooler NR, Brunette MF, Mueser KT, Rosenheck RA, Marcy P, Addington J, Estroff SE, Robinson J, Penn DL, Azrin S, Goldstein A, Severe J, Heinssen R, Kane JM. Cardiometabolic risk in patients with first-episode schizophrenia spectrum disorders: baseline results from the RAISE-ETP study. JAMA psychiatry. 2014;71:1350-1363.
  • Leboyer M, Soreca I, Scott J, Frye M, Henry C, Tamouza R, Kupfer DJ. Can bipolar disorder be viewed as a multi-system inflammatory disease? Journal of affective disorders. 2012;141:1-10.
  • Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. Nature. 2014;511:421-427.
  • Andreassen OA, Djurovic S, Thompson WK, Schork AJ, Kendler KS, O'Donovan MC, Rujescu D, Werge T, van de Bunt M, Morris AP, McCarthy MI, Roddey JC, McEvoy LK, Desikan RS, Dale AM. Improved detection of common variants associated with schizophrenia by leveraging pleiotropy with cardiovascular-disease risk factors. American journal of human genetics. 2013;92:197-209.
Publisert 20. nov. 2015 09:09 - Sist endret 20. nov. 2015 09:09