Stipendiat Ingeborg Bolstad

Hvordan påvirkes hjernens aktivitet av ulike typer antipsykotiske legemidler?

MSc, Ingeborg Bolstad

Det har lenge vært kjent at psykoser er forbundet med forstyrrelser i dopaminsystemet i hjernen, og at dette kan være en underliggende årsak til mange av symptomene. Psykotiske lidelser behandles som oftest med antipsykotiske legemidler. Disse legemidlene fungerer relativt godt i behandling av vrangforestillinger og hallusinasjoner, symptomer der man antar at motivasjonssystemet, som er dopaminstyrt, er sentralt. Antipsykotiske legemidler har ofte dårligere effekt på kognitive forstyrrelser, som også er en del av sykdomsbildet

Det finnes to hovedtyper av antipsykotiske legemidler, ofte omtalt som typiske og atypiske, som skiller seg fra hverandre blant annet med hensyn til sin virkning på dopaminsystemet. Med dette prosjektet ønsker vi å finne ut mer om disse legemidlenes effekt på hjernens aktivitet. For å kartlegge dette har vi brukt funksjonell hjerneavbildning (fMRI). I motsetning til de fleste tidligere studier har bare friske personer deltatt som forsøkspersoner i dette prosjektet. Fordelen med dette er at vi vet at legemiddeleffektene vi ønsker å studere ikke forstyrres av sykdomseffekter.

Så langt har vi fokusert spesielt på hjerneområder som er involvert i motivasjon og kognisjon, og det ser det ut til at de to legemidlene vi har studert påvirker hjerneaktiviteten ulikt. Det såkalt typiske legemidlet hadde en sterkere dempende effekt enn det atypiske, både i motivasjonssytemet og på områder involvert i kognitiv funksjon. En slik effekt kan være gunstig med hensyn til å redusere hallusinasjoner og vrangforestillinger, men mindre gunstig i behandling av kognitive forstyrrelser. Dette stemmer godt med hva vi forventer ut fra tidligere forskning. Legemiddelstudier med friske personer kan bidra til mer kunnskap om de ulike legemidlenes virkningsmekanismer og effekter, uforstyrret av sykdom. Gjennom å kartlegge de ulike legemidlene så godt som mulig kan vi bidra til å bedre behandlingen av psykotiske lidelser ved å skape et bedre grunnlag for valg av legemiddel i hvert enkelt tilfelle.

Publisert 31. jan. 2015 21:33 - Sist endret 9. apr. 2015 13:06