Stipendiat Kristina Skåtun

Hvordan er hjernens hvileaktivitet endret hos pasienter med psykotiske lidelser?

Kristina Skåtun, MSc

Kristina Skåtun, MSc

Hjernens hvileaktivitet

Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) gjør det mulig å måle aktiviteten i hjernen over tid. I tradisjonelle fMRI studier måles aktiviteten i hjernen mens forsøkspersonen løser en oppgave.

I dette doktorgradsprosjektet bruker vi en ny metode, hvor man måler hjernens hvileaktiviteten mens forsøkspersonen bare ligger og slapper av. Nyere studier viser at hjernens hvileaktivitet spiller en viktig rolle og kan organiseres i ulike nettverk, samt at den er endret i pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Hjernenettverk i psykiske lidelser

Hvert hjerneområde kan rangeres etter hvor viktig, eller sentralt, det er basert på hvor mange funksjonelle forbindelser et område har til andre strukturer. Våre funn viste at viktigheten av noen områder i hjernen er endret i pasienter, og at områder knyttet til sensorisk prosessering, hukommelse, og emosjonell bearbeidelse hadde spesielt reduserte forbindelser med andre områder i hjernen.

Alternativt kan hvileaktiviteten deles opp i flere del-nettverk som består av hjernestrukturer med samme aktiveringsmønster. Våre funn viste at spesielt sensoriske nettverk og strukturen thalamus hadde redusert aktivitet i pasientgruppene, og endrede forbindelser med andre områder i hjernen. Thalamus er plassert midt i hjernen og har en viktig funksjon i å integrere, modifisere, og videresende informasjon. Disse funnene kan tyde på at pasienter har problemer med informasjonsflyten i hjernen, samt prosessering av sensorisk informasjon.

Vi håper at resultater fra prosjektet vil øke kunnskapen om hvilke områder og forbindelser i hjernen som er rammet i psykiske lidelser, som igjen kan hjelpe med å identifisere underliggende sykdomsmekanismer. Basert på disse funnene håper vi å bidra til å forbedre diagnostisering, klinisk ivaretakelse, og behandlingsstrategier.

Publisert 22. apr. 2015 10:44 - Sist endret 22. apr. 2015 11:00