PhD-student Trude Seselie Jahr Iversen

Bivirkninger av antipsykotiske legemidler

Trude Seselie Jahr Iversen

Bivirkninger

Siden det første antipsykotiske legemiddelet ble oppdaget i 1952, har disse medikamentene utgjort en viktig del av behandlingen for pasienter med psykoselidelser. Dessverre opplever mange pasienter bivirkninger av medisinene de bruker. Bivirkninger kan gi konsekvenser for pasientenes daglige liv, kroppslige og psykiske helse, samt påvirke ønsket om å fortsette behandlingen selv om den ellers virker godt. 

Det finnes mange forskjellige medikamenter innenfor antipsykotika-gruppen, og de kan ha ulik virkning og gi forskjellige typer bivirkninger. Nevrologiske bivirkninger som ufrivillige bevegelser, kramper, uro og skjelving er typisk særlig hos de eldre antipsykotiske legemidlene. Hos de nyere sees oftere vektøkning og forhøyet nivå av fettstoffer i blodet som igjen gir økt risiko for sukkersyke og hjerte-karsykdom. I tillegg blir mange trøtte av medisinene, og kan oppleve nedsatt seksuallyst og vansker med seksualfunksjonen.

Mitt prosjekt

I mitt doktorgradsprosjekt ønsker jeg å studere bivirkninger av antipsykotiske legemidler nærmere. I min første studie vil jeg kartlegge forekomsten av bivirkninger blant våre studiedeltakere, og sammenhenger dette har med forskjellige faktorer. Hva slags medisiner i denne gruppen gir mest bivirkninger, og har det noe å si om man bruker flere medikamenter samtidig? Opplever kvinner og menn like mye bivirkninger, og har alder noe å si? Selv om vi vet mye om enkeltbivirkninger, er det få store studier som har sett på pasienters opplevelse av bivirkninger totalt. Dette er viktig fordi vi får en bedre forståelse av hvordan denne pasientgruppen faktisk påvirkes av medisinene de tar.

For de neste studiene er planen å gå inn på noen spesifikke bivirkningstyper og studere disse nærmere. Jeg ønsker å undersøke endringer i hormonsystemet som kan påvirke både vekt og seksualfunksjon. Da skal jeg se på sammenhenger mellom oppgitte bivirkninger, kroppsmål og ulike hormonverdier i blodprøver. Både vektøkning og seksuelle bivirkninger er vanlige bivirkninger og kan oppleves som vanskelig for de som får dette, og særlig seksuelle bivirkninger er et underkommunisert problem. Videre ønsker jeg å undersøke om det er en sammenheng mellom disse bivirkningene, hormonene og ulike gen-varianter for å forsøke å finne ut hvorfor noen får disse bivirkningene.

Jo mer vi forstår av hvordan antipsykotiske medisiner fungerer og hva som forårsaker bivirkninger, jo enklere er det å forbedre behandlingen til disse pasientene. Derfor synes jeg at dette er både spennende og viktig.

Kontaktinformasjon

  • Trude Seselie Jahr Iversen
Publisert 21. feb. 2017 09:44 - Sist endret 19. nov. 2019 15:14