MinDag-prosjektet

MinDag er et prosjekt der vi bruker app og aktigraf (aktivitetsmåler). Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvorfor symptomer varierer over tid og hvordan ulike symptomer og livsstilsfaktorer henger sammen.

Skjermbilder av Min Dag appen på smarttelefon

Hva omfatter MinDag-appen?

MinDag består av fem deler:

  • Daglig skjema 1: om søvn (besvares om morgenen, tar 1-2 minutter).
  • Daglig skjema 2: om humør og aktiviteter (besvares om kvelden, tar 2-3 minutter).
  • Ukeskjema 1: om hvordan du reagerer på ting som skjer i omgivelsene dine.
  • Ukeskjema 2: om opplevelser som hallusinasjoner og vrangforestillinger.
  • Ukeskjema 3: om rusbruk og «russug» (nikotin, alkohol og illegale rusmidler).

De tre ukeskjemaene skal besvares 1 gang per uke, på samme dag (tar 3-10 minutter). Appen gir påminnelser slik at man husker å fylle ut skjemaene.

MinDag-appen i bruk

Aktigrafi (aktivitetsmåling)

Sammen med appen vil man som deltaker også bruke en aktigraf. Dette er et aktivitetsmålende armbånd som inneholder et lite akselerometer som registrerer bevegelse. Aktigrafen måler også lys i omgivelsene, bl.a. timer med lys per dag og variasjon i lysstyrke. Formålet med å bruke aktigrafi er først og fremst å få gode mål på søvn og aktivitetsnivå, uten at man må foreta seg noe aktivt. Vi skal bl.a. bruke disse dataene til å undersøke variasjon i søvn- og aktivitetsmønstre.

MinDag er laget i samarbeid med USIT (Universitetets Senter for Informasjonsteknologi), og bruker TSD (Tjenester for Sensitive Data) for overføring og lagring av data. TSD regnes i dag som den sikreste løsningen for lagring av forskningsdata i Norge. Av sikkerhetsgrunner lagres ingen av svarene i appen, dvs. at alle svar overføres til TSD når man trykker på «send». Prosjektet og appen er godkjent av Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus og Regional Etisk Komité (REK).

Hva vil du få ut av å delta?

Informasjonen som blir samlet fra appen og aktigrafen vil i hovedsak brukes til forskning, men vil også kunne være til nytte for deg som deltaker. I oppfølgingsmøtene vil du få tilbud om gjennomgang og utskrift av grafer som viser hvordan søvn- og aktivitetsmønsteret ditt har vært, sammen med symptomene du har rapportert. Dette kan hjelpe deg med å få en oversikt over eget sykdomsforløp, noe som kan være nyttig for å mestre hverdagen bedre.

Hvordan kan man delta i prosjektet?

Alle som deltar i TOP- eller BIP-DPS-studien vil få tilbud om å være med i MinDag-prosjektet. Les mer om TOP-studien.

Hvem står bak prosjektet?

NORMENTs forskningsgruppe «Kliniske symptommekanismer»: Trine Vik Lagerberg, Thomas Bjella. Sofie R. Aminoff, Margrethe Collier Høegh, Torill Ueland, Elizabeth Ann Barrett, Marthe Hagen, Jannicke Fjæra Laskemoen og Ingrid Melle.

Publisert 25. feb. 2020 08:57 - Sist endret 2. aug. 2022 11:08