Klinisk undersøkelse

Den kliniske undersøkelsen består av en enkel somatisk undersøkelse hvor man også avgir blodprøve, urinprøve og arvestoff, samt et intervju for å kartlegge forhold som har betydning for sykdomshistorikken.

Illustrasjonsbilde klinisk intervju
Illustrasjonsbilde: Klinisk intervju, NORMENT

Prosjektet innhenter informasjon til registrering fra sykehusjournal, behandler og gjennom intervjuer. Dersom du ber om det, vil din hovedbehandler få informasjon om resultatene av undersøkelsene og dermed kunne bli bedre i stand til å hjelpe deg i din videre behandling.

Intervjuet

Intervjuet består hovedsakelig av spørsmål for å kartlegge nåværende og tidligere symptomer og plager, slik at man kan finne frem til riktig diagnose. Vi vil også samle inn bakgrunnsopplysninger om etnisitet, kulturell bakgrunn og om det er noen kjente sykdommer i familien. Vi spør videre om sosial og akademisk utvikling i barne- og ungdomsårene og om livshendelser de siste to årene. Alle deltakere blir bedt om å fylle ut spørreskjemaer vedrørende rusbruk og traumer i barndom og ungdom. Bruk av relevante medisiner de siste fem årene blir registrert, samt bivirkninger og holdninger til medisiner.

Somatisk undersøkelse

I den somatiske undersøkelsen måler vi blant annet blodtrykk, høyde og vekt. Vi tar også urinprøve og blodprøve. Vi benytter oss av generelle blodprøver som blant annet måler lever og nyrefunksjon samt stoffskifte, vi måler også medisinkonsentrasjon i blodet og analyserer deler av arvestoffet etter samtykke fra pasienten.

 

 

Publisert 21. mars 2013 11:05 - Sist endret 20. nov. 2020 12:42