Nevropsykologisk utredning

Utredningen består av forskjellige oppgaver og spørsmål som brukes til å kartlegge ulike kognitive funksjonsområder, for eksempel konsentrasjon, hukommelse og problemløsning.

Illustrasjonsbilde nevropsykologisk test
Illustrasjonsbilde: Nevropsykologisk test, NORMENT

Hva skjer i løpet av denne utredningen?

Oppgavene og spørsmålene i testene krever ikke noen form for forberedelse fra din side. Vi har valgt oppgaver av forskjellig type og med ulik vanskelighetsgrad. De er laget slik at ingen skal klare å svare riktig på alt, men alle skal klare noe. Hva som er vanskelig og lett for deg, vet vi ikke på forhånd. Det er derfor viktig at du gjør så godt du kan hele tiden, at du ikke gir opp uten å ha forsøkt dersom du synes det er vanskelig, og at du ikke blir utålmodig dersom du synes det er for lett.

Under testingen vil du ikke få noen tilbakemelding om hvordan det går eller hva resultatet betyr, men dersom du vil, kan du få en oppsummering etter at vi er ferdige.

Hvor lang tid tar undersøkelsen?

Tiden det tar å gjennomføre testene kan variere fra person til person. Vanligvis beregner vi at undersøkelsen tar opptil 3 timer pluss eventuelle pauser.

Hva skjer med resultatene?

Svarene dine sammenlignes med hva andre personer med samme alder og kjønn vanligvis oppnår. Resultatene settes opp som en profil som viser dine ressurser og eventuelle vansker. Dette kan være til hjelp for den videre behandlingen, og nyttig i forhold til utdanning, jobb eller attføring.

Dersom du ønsker det, sendes konklusjonene fra undersøkelsen som en rapport til din behandler. Du kan også få behandleren din til å gå gjennom rapporten med deg.

Både testresultatene og rapporten er konfidensielle. Det blir ikke sendt kopi til noen andre.

Publisert 21. mars 2013 11:05 - Sist endret 20. nov. 2020 10:43