R-link

Vi søker deltakere til forskningsprosjekt (R-Link) hvor Litium skal bli initiert som behandling av bipolar type I lidelse.

Informasjon om studien

Studien (R-Link) tar sikte på å identifisere faktorer knyttet til bedre respons, sikkerhet og toleranse av litiumbehandling. Vi vil inkludere 20 personer på 16 steder i 8 europeiske land (totalt 320 deltakere), som har blitt diagnostisert med type I Bipolar lidelse og som skal begynne med litium.

Litium er et godkjent førstevalg i behandling av bipolar lidelse. I studien skal behandlende lege foreskrive litium på vanlig måte med rutinemessig oppfølging av klinikk, nødvendige blodprøver og fysiske kontroller. Parallelt med denne standard oppfølgingen av kliniker, vil prosjektmedarbeider i studien administrere hyppigere og mer detaljerte undersøkelser og tester. Oppfølgingen vil vare over 2 år, og gjennomføres ved fysisk oppmøte og over telefon.

Deltagelse i studien innebærer blant annet undersøkelser med MR, intervjuer, EKG og blodprøver. Hvis ønskelig kan deltagerne være med på tilleggsundersøkelse slik som kognitiv testing, bruk av aktigrafi og selvrapporteringsappen MinDag.

 

Undersøkelser, blodprøver og annet deltaker må gjennom:

 • Om lag 10 -12 ansikt-til-ansikt vurderinger: Dette inkluderer det første besøket etterfulgt av 8 - 10 mellomliggende besøk og et avsluttende intervju, adskilt med 3 måneder over en periode på 2 år.
 • Cirka månedlige, korte telefonintervjuer gjennom hele studieperioden.
 • Før oppstart: I den første uken av studien før deltaker begynner å ta litium, vil deltaker bli intervjuet av en forsker og fullføre spørreskjema og gi informasjon om ulike aspekter av sykdomsbakgrunnen og status. Intervjuet kan ta opptil to timer. Det tas en blodprøve for å studere biologiske markører som kan forutsi hvem som reagerer godt på litium. Deltaker vil også bli bedt om å utføre en hjerneavbildningsundersøkelse (MR) som tar omtrent 45 minutter.
 • Første tre måneder: Fullføre noen flere spørreskjemaer og et intervju som tar ca. 1-1,5 timer. Deltaker vil bli bedt om å delta i en ny MR-undersøkelse og ta en ny blodprøve.
 • Avslutning: Etter to år vil det bli gjennomført et avsluttende intervju.

Inklusjonskriterier:

 • Bipolar Type I diagnose

 • Alder 18 – 70

 • Villig til å ta blodprøver

 • Samtykkekompetent

Eksklusjonskriterier:

 • Bipolar type I diagnosen er bedre forklart ved schizoaffektiv lidelse.
 • Nylig vært medisinert med litium. Gjelder ikke hvis det er over 6 måneder siden pasienten sluttet med litium og det er nå bestemt at litium skal prøves igjen.
 • Kontraindikasjoner som; inkompatible pågående behandlinger, nedsatt nyrefunksjon, graviditet eller planlagt graviditet.
 • Pasienten kan ikke være aktivt suicidal.
 • Det må avklares om pasienten skal delta i noen andre forskningsprosjekt som vil påvirke litiumbehandling eller prognosen til den bipolare lidelsen.

For mer informasjon kontakt: norment@medisin.uio.no

 

Publisert 5. nov. 2020 10:03 - Sist endret 4. mars 2021 09:21