English version of this page

Affektive lidelser

Vi studerer bipolare lidelser og andre depresjonslidelser ved å bruke ulike metoder og tilnærminger.

Om gruppen

Våre studier har fokus på psykofarmakologi, nevrostimulerende behandling, sensorteknologi, registerforskning, kognitiv funksjon, genetikk og hjerneavbilding ved bipolare lidelser og andre depresjonssykdommer. Forskningsgruppen har et translasjonelt fokus der målet er å bidra til økt etiologisk forståelse og innsikt i psykopatologiske prosesser ved affektive lidelser gjennom hovedsakelig kliniske behandlingsstudier.

Gruppen inngår i NORMENT og overlapper med Bergen bipolar og depresjonsforskning (BBDF) som er en formell forskningsgruppe forankret i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssykehus. 

Forskningsgruppen består av samarbeidende forskere med felles prosjekter innen stemningslidelser i divisjonen. Partnere i gruppen er professor dr.med. Ketil J. Ødegaard, professor dr. med Ole Bernt Fasmer, professor dr. med Anders Lund, professor Åsa Hammar, professor dr. med Jan Øystein Berle, førsteamanuensis Leif Oltedal, og førsteamanuensis Ute Kessler.

Les mer på vår engelske nettside.

Publisert 13. nov. 2018 10:30 - Sist endret 31. aug. 2020 11:18