English version of this page

Forskergrupper ved NORMENT

Forskningen ved NORMENT er organisert i ulike forskergrupper med komplementær faglig ekspertise. Gruppene ledes av en kjerneforsker eller en gruppeleder.

Publisert 1. juli 2018 09:09 - Sist endret 9. feb. 2021 11:26