English version of this page

Kliniske symptommekanismer

Gruppen har som mål å bedre forståelsen av mekanismer som bidrar til den betydelige symptomvariasjonen man ser ved psykotiske lidelser over tid og mellom individer.

Om gruppen

Kartlegging av sårbarhetsfaktorer og drivere av symptomendring er av betydning for utvikling av bedre og mer person tilpasset behandling. Forskningsgruppen vil i hovedsak fokusere på affektlabilitet, rusmiddelbruk og søvn gjennom bruk av digitale datainnsamlingsverktøy (smarttelefon-applikasjon, aktigrafi) som er utviklet for å fange et finkornet bilde av flere symptom- og atferdsdimensjoner parallelt. I samarbeid med andre grupper i senteret, vil disse dataene kombineres med data fra kognitive, hjerneavbildnings-, genetiske, biokjemiske og tradisjonelle kliniske undersøkelser.

Les gruppens presentasjon av egen forskning her

Les mer på vår engelske nettside.

Publisert 13. nov. 2018 08:48 - Sist endret 24. mars 2022 10:43

Kontakt

Gruppeleder