English version of this page

Kliniske symptommekanismer

Gruppen har som mål å bedre forståelsen av mekanismer som bidrar til den betydelige symptomvariasjonen man ser ved psykotiske lidelser over tid og mellom individer.

Bilde av gruppens medlemmer

Foto: Adriano Winterton, NORMENT

Om gruppen

Kartlegging av sårbarhetsfaktorer og drivere av symptomendring er av betydning for utvikling av bedre og mer person tilpasset behandling. Forskningsgruppen vil i hovedsak fokusere på affektlabilitet, rusmiddelbruk og søvn gjennom bruk av digitale datainnsamlingsverktøy (smarttelefon-applikasjon, aktigrafi) som er utviklet for å fange et finkornet bilde av flere symptom- og atferdsdimensjoner parallelt. I samarbeid med andre grupper i senteret, vil disse dataene kombineres med data fra kognitive, hjerneavbildnings-, genetiske, biokjemiske og tradisjonelle kliniske undersøkelser.

Les mer på vår engelske nettside.

Publisert 13. nov. 2018 08:48 - Sist endret 27. okt. 2020 13:25