English version of this page

Legemidler og behandling

Vårt hovedfokus er translasjons- og behandlingsforskning innenfor schizofrenispekterlidelser.

Om gruppen

Vi studerer schizofreni og relaterte lidelser på ulike nivåer, inkludert kliniske symptomer og kjennetegn, avansert hjerneavbilding, samt molekylære sårbarhets- og sykdomsmekanismer. Forskergruppen har i mer enn 15 år drevet legemiddelstudier uavhengig av legemiddelindustri.

Gruppen inngår i NORMENT og overlapper med Bergen psykoseforskningsgruppe ved Haukeland universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern, Forskningavdelingen og Universitetet i Bergen.

Gruppen ledes av professor/overlege Erik Johnsen, og nestledere førsteamanuensis/ overlege Rune A. Kroken og professor/psykologspesialist Else-Marie Løberg. I ledergruppen inngår også klinisk koordinator Jill Bjarke, databasekoordinator Lena Stabell, samt spesialrådgiver i statistisk analyse/psykolog Rolf Gjestad.

Les gruppens presentasjon av egen forskning her

Publisert 13. nov. 2018 08:34 - Sist endret 6. mai 2022 10:13