English version of this page

Molekylære risikofaktorer

Forskergruppen studerer molekylære mekanismer for sykdomsutvikling og medikamenteffekt ved schizofreni og bipolar sykdom.

Formål

Gruppen tar sikte på å identifisere og forstå genetiske og biologiske faktorer som er involvert i sykdomsmekanismer og behandlingsrespons ved medikamentell behandling av schizofreni og bipolar sykdom, ved å benytte en kombinasjon av kliniske data, biomarkør-screening og funksjonelle studier i pasientmaterialer og ulike eksperimentelle modeller. 

Forskningsfokus

Hovedfokuset vårt er for tiden rettet mot den rollen metabolske faktorer og betennelsesprosesser (inflammasjon) kan ha i forbindelse med utvikling av psykoser og medikamentell behandling. Visse studier tyder på at det kan være en sammenheng mellom legemiddel-indusert vektøkning og lipidforstyrrelser (kolesterol og triglycerider) og positivt klinisk utfall under antipsykotisk behandling, og disse funnene fortjener ytterligere undersøkelser.

Vi er også interessert i å utforske hvordan endringer i blodmarkører for inflammasjon og immunrespons kan ha betydning både for sykdomsrisiko og behandlingseffekter ved schizofreni og bipolar sykdom. Forskningsaktivitetene innebærer bl.a. at vi bruker stor-skala screeningmetoder for å påvise endringer i genaktiviteten.

I tillegg deltar vi i flere prosjekter for å identifisere genetiske risikofaktorer for sykdomssårbarhet og andre psykose-relevante fenotypiske trekk.

Forskningsgruppen vår er også ansvarlig for driften av genomikk-kjernefasiliteten ved Universitetet i Bergen, for å gi veiledning og service på genomiske analyser, slik som helgenom-, eksome- og RNA-sekvensering.

Samarbeid

Vi er en del av K.G. Jebsensenteret for psykoseforskning, ledet av Ole A. Andreassen. Kliniske og biologiske data er tilgjengelige innenfor NORMENT (TOP-materialet), og gjennom vår nære tilknytning til Bergen Psykose Prosjekt 2 (ledet av Erik Johnsen). Vi har spesifikke internasjonale prosjektsamarbeid, og vi deltar i flere internasjonale GWAS-konsortier.

Finansiering

Forskningen er finansiert av Norges forskningsråd, Helse Vest RHF, Universitetet i Bergen, Bergens forskningsstiftelse (BFS), Haukeland universitetssykehus og Dr. Einar Martens Foundation.

 

Publisert 13. nov. 2018 09:37 - Sist endret 1. juni 2022 10:57