English version of this page

Prediktiv og farmakologisk hjerneavbildning

Gruppens mål er å avdekke nye karakteristika ved hjernen basert på ulike typer hjerneavbildning.

Om gruppen

Vi bruker flere ulike avbildningsmetoder, slik som funksjonell og strukturell MRI, diffusjonsavbildning og spektroskopi, og knytter hjerneavbildningsdataene opp mot  andre variabler slik som kognisjon, psykiatriske symptomer, betennelsesmarkører og sykdomsforløp.

Målet er å finne en optimal flermetodisk tilnærming som kan identifisere markører for prediksjon av sykdomsforløp og effekt av medikamenter, for å kunne bedre behandlingen av alvorlige psykiske lidelser på et tidligst mulig tidspunkt.

Publisert 13. nov. 2018 09:15 - Sist endret 19. nov. 2021 09:30

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere