English version of this page

Stamceller og mekanismer

Gruppens hovedambisjon er å få mer kunnskap om molekylær-genetiske mekanismer ved alvorlige psykiske lidelser ved å identifisere cellulære og molekylære fenotyper som er forbundet med sykdom i stamcelle-modeller.

Bilde av forkergruppens medlemmer

Foto: NORMENT

Om gruppen

Vi gjennomfører prosjekter for å identifisere molekylær-genetiske risikofaktorer for sykdomssårbarhet. Deretter tester vi funksjonell betydning i stamcellemodeller. Forskningsgruppen er også ansvarlig for driften av biobank- og stamcelle-fasiliteter ved NORMENT.

Mål

Gruppens mål er å utvikle et sterkt forskningsmiljø innen molekylær-genetiske og stamcelle-studier av alvorlige psykiske lidelser. Vi forsker på sykdomsrelaterte gener og undersøker deres sammenheng med kliniske og cellulære fenotyper. I tillegg satser vi  på å utvikle en organisasjon for å støtte psykiatriske molekylær-genetiske studier med design og planlegging.

Prosjekter

  • Human induced pluripotent stem cell (hiPSC) technologies in psychiatric molecular genetics
  • Identification of the hidden heritability of severe mental disorders
  • Identifying the polygenic basis of the human brain and neurodevelopmental disorders 
  • Prediction of longitudinal outcome and brain phenotype by polygenic scores
  • Identification of genetic loci associated with neurocognitive and MR phenotypes and implications for disease mechanisms in severe mental disorders
  • Biobanking, database, sample preparations, quality control 

Samarbeid

Vi har prosjektsamarbeid med forskningsgrupper ved Karolinska institutet i Stockholm, Sverige, og ved Psykiatrisk Center Sct. Hans, Danmark via Scandinavian Collaboration on Psychiatric Etiology (SCOPE). Vi deltar også i flere internasjonale konsortier: Psychiatric Genetics Consortium (PGC), COGENT, ENIGMA, European IPSC Consortium for Neuropsychiatric Disorders (EURICND), og Maximising Impact of Research in Neurodevelopmental Disorders (MINDDS).

Publisert 13. nov. 2018 09:17 - Sist endret 3. juni 2020 11:50