English version of this page

Forskning

Det overordnede målet med forskningen ved NORMENT er å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser.

Vi forsker på

Genetikk

Gener i samspill med miljøfaktorer

Hjerneavbildning

Hjernens oppbygning og funksjon

Medikamenter

Effekt av antipsykotisk medisinering og bivirkninger

Sykdomsutvikling

Faktorer som påvirker sykdomsforløp

Forskergrupper

Forskningen ved NORMENT er organisert i ulike forskergrupper med komplementær faglig ekspertise. Gruppene ledes av en kjerneforsker eller en gruppeleder.

Forskningssamarbeid

NORMENTs forskere har et utstrakt samarbeid både internt i senteret og gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Doktorgrad og forskerkarriere

Potensiell søker til en doktorgrad ved NORMENT?

Hvem kan delta?

Her finner du informasjon om deltakelse i forskningen ved NORMENT og hvilke undersøkelser som inngår.