Fagressurser på temaet psykiske lidelser

Her finner du nettsteder med informasjon rettet til de som har en alvorlig psykisk lidelse.

psykose | bipolar

Støtte og råd til deg med psykose- eller bipolar lidelse

 

TIPS: Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

Informasjon rettet spesielt mot unge mennesker som er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse. Base i Stavanger.

 

TIPS Sør-Øst. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose

Ressurssenter innen fagutvikling og behandling av pasienter med førstegangspsykose eller som har høy risiko for psykoseutvikling. Base i Oslo.

 

Mental Helse

Mental Helse er en organisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

 

Bipolarforeningen

Bipolarforeningen er en frivillig medlemsorganisasjon som jobber samfunnspolitisk med psykisk helseproblematikk, og da med spesiell vekt på bipolare lidelser. NORMENT samarbeider med Bipolarforeningen.

Publisert 10. mars 2014 12:25 - Sist endret 22. mars 2022 14:53