Hjertefrisk

Prosjektet "Hjertefrisk" har som formål å bedre den somatiske helsen ved alvorlig psykisk lidelse.

Personer med alvorlig psykisk lidelse (schizofreni eller bipolar lidelse) har 10-20 års kortere forventet levetid enn befolkningen ellers. Dødsfall på grunn av somatisk sykdom er en av hovedårsakene til dette. Mange undersøkelser har vist at personer med psykiske lidelser kan ha økt risiko for hjerte-karsykdom og at de dessverre ofte ikke får den behandlingen de burde ha.

I forskningsprosjektet "Hjertefrisk" kartlegges den somatiske helsen til pasientene før og etter oppstart av en ny rutine, Hjertefrisk-algoritmen, for overvåkning og oppfølging av risiko for hjerte-karsykdom. Hjertefrisk er initiert ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, og man vil i prosjektet også samarbeide med sykehus andre steder i landet.

Publisert 24. apr. 2018 15:32 - Sist endret 24. apr. 2018 15:32