Forskningssamarbeid

NORMENTs forskere har et utstrakt samarbeid både internt på senteret og gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter og forskningsnettverk.

Samarbeid internt på senteret

NORMENT er organisert som et tverrfaglig forskningssenter hvor deling av kompetanse og infrastruktur spiller en vesentlig rolle. Det meste av forskningen er basert på et tett samarbeid mellom ulike forskergrupper, og hvor ulike fagområder og tilnærminger integreres ("vertikal synergi"). På denne måten studeres alvorlige psykiske lidelser på tvers av ulike nivåer og ved å kombinere ulike metoder, for å gi et mest mulig komplett bilde av årsaker og mekanismer som er involvert i disse komplekse lidelsene.

Nasjonalt samarbeid

NORMENT er involvert i flere andre forskningsprosjekter og nettverk  i Norge, deriblant:

  • BUPGEN (barne/ungdomspsykiatri og genetikk)
  • DemGen (demens og genetikk)
  • Hjertefrisk (somatisk helse ved psykiske lidelser)
  • NetMent (Infrastruktur for presisjonsmedisin)
  • NeuroDevelop (Network for Research in Neurodevelopmental Disorders)
  • NORSMI (Norwegian Research Network in Severe Mental Illness)
  • TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser)

Internasjonalt samarbeid

NORMENT har også et utstrakt samarbeid med internasjonale forskere og institusjoner både i Norden, Europa og USA. Følgende gjesteforskere er tilknyttet senteret:

I tillegg deltar senteret i en rekke internasjonale forskningsnettverk, slik som:

Publisert 24. apr. 2018 14:59 - Sist endret 15. okt. 2021 10:12