Medikamenter

Definere nye mekanismer for å øke gunstige og redusere ugunstige virkninger ved antipsykotisk medisinering.

Antipsykotiske medisiner er effektive medikamenter ved schizofreni, og har de senere år også blitt tatt i bruk ved bipolar lidelse. Medisinene virker ikke like godt hos alle pasienter og har begrenset effekt på de primære symptomene hos rundt 20 prosent av de som behandles. Bivirkningene er problematiske og i en del tilfeller alvorlige, slik som kardiovaskulære bivirkninger (f.eks. lipider, diabetes, vektøkning).

Forskningen ved NORMENT retter fokus mot bl.a. immun- og lipidsystemer. Vi benytter dyremodeller for å bedre kunnskapen om virkningsmekanismene ved antipsykotiske medikamenter. Vi har som mål å optimalisere antipsykotisk behandling ved å bidra til å øke de ønskede effektene av medisinene og redusere bivirkningene.

Publisert 6. feb. 2013 12:00 - Sist endret 16. aug. 2017 16:15