Hjerneavbildning

Identifisere nye karakteristika ved hjernen som er knyttet til gener og sykdom.

Moderne hjerneavbildningsteknikker, som strukturell og funksjonell MRI (magnetresonanstomografi), har revolusjonert forståelsen av den menneskelige hjernen.

Forskere ved NORMENT har bidratt til å identifisere endringer i ulike deler av hjernen (prefrontallappen, temporallappen og subkortikale områder) hos personer med schizofreni. Det er funnet delvis overlappende endringer, men også forskjeller, hos personer med bipolar lidelse.

Hjernekarakteristika har høy arvelighet. NORMENT har som mål å identifisere genetisk bestemt hjernepatologi som er relatert til psykotiske lidelser.

Publisert 6. feb. 2013 11:59 - Sist endret 14. mars 2017 15:05