Sykdomsutvikling

Bruke genetiske og miljømessige faktorer for å anslå sykdomsforløp og utfall.

I dag kan vi kun på generelt grunnlag si noe om sannsynlig prognose for en som utvikler en alvorlig psykisk lidelse. Vi kan ikke forutsi prognosen for enkeltpasienter, men vi vet at det er stor variasjon i hvordan disse sykdommene utvikler seg, fra fullstendig tilfriskning til betydelig kronifisering.

NORMENT undersøker hvorvidt bruk av genetiske og miljømessige risikofaktorer, kombinert med kliniske kjennetegn og hjerneavbildning, kan bedre prediksjonen av sykdomsutvikling og prognose. Målet er å bedre kunne forutsi sykdomsforløp hos enkeltindividet som rammes.

Publisert 6. feb. 2013 11:59 - Sist endret 16. aug. 2017 16:25