Genetikk

Identifisere genetiske faktorer som er involvert i alvolige psykiske lidelser.

Vi vet fra familie- og tvillingstudier at schizofreni og bipolar lidelse har høy arvelighet. Forskerne ved NORMENT har bidratt i store internasjonale studier (genome-wide association studies, GWAS). Vi har funnet evidens for nye sårbarhetsgener for disse lidelsene.

Foreløpige resultater viser at mange ulike gener er involvert, men at hver av dem bidrar i relativt beskjeden grad. De identifiserte genvariantene forklarer kun en liten del av sårbarheten for psykoselidelser. Arveligheten er ennå ikke forklart.

I vår forskning benytter vi kombinerte tilnærminger som inkluderer nye sekvenseringsmetoder for å identifisere sjeldne genvarianter. Vi bruker også nye statistiske metoder for å kartlegge flere genvarianter.

 

Publisert 6. feb. 2013 11:59 - Sist endret 14. mars 2017 15:17