English version of this page

Om senteret

Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) er et Senter for fremragende forskning som har som hovedmål å forstå de underliggende mekanismene ved alvorlige psykiske lidelser.

NORMENT Annual Retreat 2017
NORMENT Annual Retreat 2019. Foto: Kirsten Sjøwall.

Senter for fremragende forskning

NORMENT ble etablert som Senter for fremragende forskning (SFF) i 2013 med finansiering fra Forskningsrådet i ti år. 

Organisering

Senteret er basert på et samarbeid mellom fire partnere: Universitetet i Oslo (vertsinstitusjon), Universitetet i BergenOslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus.

Formål

Hovedformålet med forskningen ved NORMENT er å forstå de underliggende mekanismene som er involvert i alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse, og finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller maniske faser.

Dette ønsker senteret å oppnå ved å identifisere og karakterisere genetiske, nevrobiologiske, psykologiske og miljømessige faktorer som kan bidra til utvikling og forløp av slike lidelser.

Forskningsområder

NORMENT har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskere som har spesialkompetanse innen et bredt spekter av fagområder innen klinikk og nevrokognisjon, hjerneavbildning, molekylærgenetikk, miljøforhold og dyre-eksperimentelle studier. Forskerne har tverrfaglig bakgrunn som leger, psykologer, biologer, nevrovitere, fysikere, matematikere og statistikere som jobber tett sammen for å kartlegge ulike aspekter av alvorlige psykiske lidelser.