English version of this page

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

NORMENT
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for psykoseforskning
TOP-studien
Ullevål sykehus, bygg 49
Kirkeveien 166
0450 Oslo

 

Postadresse:

NORMENT
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon for psykoseforskning/TOP
Ullevål sykehus, bygg 49
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

Kart over Ullevål sykehus, bygg 49

Beliggenhet på Google Maps

Ekspedisjon:

Telefon: 23 02 73 50 (betjent kl 9-11)

Fax: 23 02 73 33

Epost: norment@medisin.uio.no

 

Senterleder:

Ole A. Andreassen

Epost: o.a.andreassen@medisin.uio.no

 

Avdelingsleder/pressekontakt:

Åshild Maria Eftevåg

Epost: a.m.eftevag@medisin.uio.no