English version of this page

Organisasjon

Ledelse

NORMENT ledes av Ole A. Andreassen (Oslo). Nestledere er Ingrid Melle (Oslo) og professor Vidar M. Steen (Bergen).

Senterets vitenskapelige ledelse består av åtte kjerneforskere med komplementær ekspertise fra ulike fagdisipliner:

Hver kjerneforsker leder hver sin forskergruppe. I tillegg har senteret syv andre gruppeledere med egne forskergrupper som alle er integrert i NORMENT. Tilsammen utgjør disse NORMENT's 15 forskergrupper.

Styre

Styret består av representanter fra de tre institusjonene som inngår i NORMENT (Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Bergen):

  • Dag Kvale (styreleder), professor II, instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Marit Bjartveit, klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus
  • Trine Waaktaar, professor, visedekan for studier, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 
  • Hans Olav Instefjord, direktør, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
  • Marit Bakke, professor, prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

Vitenskapelig rådgivende komité

NORMENT har en vitenskapelig rådgivende komité bestående av internasjonalt anerkjente forskere som evaluerer forskningsaktiviteten ved NORMENT, gir råd til senteret og deltar på senterets årlige møter:

  • Peter Falkai, professor, Universitetet Ludwig-Maximilian, München, Tyskland
  • Terry Jernigan, professor, Universitetet i California, San Diego, USA
  • Michael Green, professor, Universitetet i California, Los Angeles, USA

Brukerråd

NORMENT har et brukerråd som skal bidra til å utforme og kvalitetssikre forskningsprosjekter og sørge for å ivareta brukerens stemme i dette arbeidet. Medlemmene av Brukerrådet er:

Samarbeidspartnere

NORMENT har et utstrakt forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt, og flere internasjonale gjesteforskere er tilknyttet senteret.

Publisert 18. apr. 2013 15:42 - Sist endret 28. okt. 2022 09:31