Eivind Bakken

Ledende sykepleier
Bilde av Eivind Bakken
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0450 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO
Publisert 8. mai 2014 11:06 - Sist endret 29. nov. 2018 11:53