Cecilie Klem Funderud

Vitenskapelig assistent
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0450 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO
Publisert 3. juli 2019 15:14 - Sist endret 3. juli 2019 15:20

Forskergrupper