Hogne Melle Johansen

Prosjektarbeider
Bilde av Hogne Melle Johansen
Besøksadresse Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0424 Oslo
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Foto: Kirsten Sjøwall

Publisert 5. jan. 2022 12:41 - Sist endret 17. mars 2022 10:26