Kenneth Hugdahl

Professor
Bilde av Kenneth Hugdahl
Besøksadresse Haukeland universitetssykehus Bygg for biologiske basalfag Bergen

Faglige interesser

Nevropsykologi, kognitiv nevrovitenskap, schizofreni, hørselshallusinasjoner, funksjonell MRI

Bakgrunn

 • Fil.dr. i psykologi, Uppsala Universitet, Sverige, 1977; Postdoc University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 1979, Docent i Psykologi, Uppsala Universitet, Sverige, 1981

Priser

 • Fulbright Foundation Award, 1979, 1991
 • Norges Allmenvitenskaplige Forskningsråds Utmerkelse for Fremragende Forskning, 1988
 • Swedish Neuropsychological Society Award for Distinguished Lecturer 2006
 • Helse-Vests Forskningspris for Beste Forskningsgruppe, 2006
 • Æresdoktor Universitetet i Turku, Finland, 2009
 • Ærespris fra Det psykologiske fakultet, UiB for Fremragende Forskning, 2009
 • Meltzerfondets Ærespris for Fremragende Forskning, 2013

Verv

 • Leder fMRI-gruppen i Bergen
 • Styremedlem NORBRAIN, NTNU, Trondheim
 • Medlem Scientific Advisory Board, INAPIC Center of Excellence, University of Zürich, Switzerland
 • Associate Editor The Open Neuroimaging Journal; Psychiatry Journal

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin-databasen

Publisert 18. apr. 2013 18:52 - Sist endret 30. juni 2018 19:40