Kristine Engen

Stipendiat
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 7 Bygg A 3. etasje 0373 Oslo
Postadresse Enhet Voksenpsykiatri Postboks 85 Vinderen 0319 Oslo

Publikasjoner

  • Bakke, Laura A. Wortinger; Engen, Kristine; Barth, Claudia; Lonning, Vera Louise Hiorth; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Andreassen, Ole Andreas; Haukvik, Unn Kristin H.; Vaskinn, Anja; Ueland, Torill & Agartz, Ingrid (2019). Obstetric complications and intelligence in patients on the schizophrenia-bipolar spectrum and healthy participants. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  s 1- 9 . doi: 10.1017/S0033291719002046
  • Engen, Kristine & Agartz, Ingrid (2016). Anti-NMDA-reseptorencefalitt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(11), s 1006- 1009

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. nov. 2016 13:51 - Sist endret 26. nov. 2018 14:00