Camilla Barthel Flaaten

Stipendiat
Bilde av Camilla Barthel Flaaten
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0450 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Foto: Kirsten Sjøwall

Publisert 2. nov. 2018 12:58 - Sist endret 6. des. 2019 12:30

Forskergrupper