Monica B. E. G. Ormerod Skaarud

Stipendiat
Bilde av Monica B. E. G. Ormerod Skaarud
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0450 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Foto: Kirsten Sjøwall

Publisert 2. nov. 2018 12:57 - Sist endret 6. des. 2019 12:10

Forskergrupper