Monica B. E. G. Ormerod

Stipendiat
Bilde av Monica B. E. G. Ormerod
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0450 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Foto: Kirsten Sjøwall

Publisert 2. nov. 2018 12:57 - Sist endret 17. mars 2022 10:36

Forskergrupper