Linn Rødevand

Stipendiat
Bilde av Linn Rødevand
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0450 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Populærvitenskapelige artikler

Rødevand, L. (2016, 30. april ). Overveldelse- et samtidsproblem? Psykologisk.no.

Rødevand, L. (2015, 10. desember). Den uforståelige smerten. Psykologisk.no.

Rødevand, L. (2015, 12. august). Foreldre, nå må dere prioritere. Psykologisk.no.

Rødevand, L. (2015, 9. juni). «Generasjon prestasjon» må bli mye bedre til én ting, og det er å prioritere. Psykologisk.no.

Publikasjoner

  • Linnemørken, Lene Therese Bergerud; Sveinsdottir, Vigdis; Knutzen, Thomas; Rødevand, Linn Nilsen; Hernæs, Kjersti Helene & Reme, Silje Endresen (2018). Protocol for the Individual Placement and Support (IPS) in Pain Trial: A randomized controlled trial investigating the effectiveness of IPS for patients with chronic pain. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  19(47) . doi: 10.1186/s12891-018-1962-5
  • Mikkelsen, Rebecka; Rødevand, Linn Nilsen; Wiik, Ulrikke Straume; Zahl, Sverre Morten; Berntsen, Torhild; Skarbø, Anne-Britt; Egge, Arild; Helseth, Eirik; Andersson, Stein & Wester, Knut (2017). Neurocognitive and psychosocial function in children with benign external hydrocephalus (BEH)-a long-term follow-up study.. Child's Nervous System.  ISSN 0256-7040.  33(1), s 91- 99 . doi: 10.1007/s00381-016-3267-z
  • Rødevand, Linn Nilsen (2017). Hvordan er det å være ungdom og leve med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati? En narrativ oversikt. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  2017(4), s 1- 27 . doi: 10.15714/scandpsychol.4.e1
  • Rødevand, Linn Nilsen; Ljoså, Tone Marte; Granan, Lars-Petter; Knutzen, Thomas; Jacobsen, Henrik Børsting & Reme, Silje Endresen (2017). A pilot study of the individual placement and support model for patients with chronic pain. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  18(1) . doi: 10.1186/s12891-017-1908-3 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. mai 2017 13:56 - Sist endret 6. apr. 2018 13:43