Irene Voldsbekk

Stipendiat
Bilde av Irene Voldsbekk
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus Ullevål Bygg 48
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Foto: Kirsten Sjøwall

 

Finansiering og samarbeid

Ansatt ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved Oslo Universitetssykehus. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst.

Faglige interesser

 • Hjerneavbilding (MRI)
 • Endringer i hjerne og kognisjon hos ungdom
 • Nevrokognitiv plastisitet
 • Kvinnehelse
 • Søvn og hjerneplastisitet
 • Psykiske lidelser
 • Klinisk nevropsykologi

Bakgrunn

 • 2020 – Stipendiat ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og NORMENT, Oslo universitetssykehus
 • 2017 – Cand. Psychol, Universitetet i Oslo
 • 2019 – 2020: Studentstipendiat deltid (Norges forskningsråd) ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • 2019 – 2020: Forskningsassistent ved NORMENT, Universitetet i Oslo
 • 2018 – 2019: Forskningsassistent ved Avdeling for diagnostisk fysikk, Oslo Universitetssykehus
 • 2016 – 2018 Master of Philosophy i Kognitiv Nevrovitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2016 – 2018: Forskningsassistent ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • 2012 – 2015: Bachelor of Science (Honours) i Psykologi, University of Manchester

 

 

Publisert 20. juni 2019 13:13 - Sist endret 3. des. 2020 13:22