Irene Voldsbekk

Stipendiat
Bilde av Irene Voldsbekk
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus Ullevål Bygg 48
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Foto: Kirsten Sjøwall

 

Finansiering og samarbeid

Jeg er ansatt ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved Oslo Universitetssykehus. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst.

Faglige interesser

  • Hjerneavbilding (MRI)
  • Nevrokognitiv utvikling og psykisk helse hos ungdom
  • Kvinnehelse
  • Søvn og hjerneplastisitet

I hvilken grad spiller hjernens utvikling inn på risikoen for å utvikle psykiske lidelser? Og hvilke faktorer er med på å påvirke hjernens utvikling? Mye tyder på at genetisk sårbarhet og miljømessige stressfaktorer har en sammenheng med måten hjernen utvikler seg på gjennom barndom og ungdomsår, noe som igjen kan predisponere noen personer til økt risiko for utvikling av psykiske lidelser senere i livet. I mitt doktorgradsprosjekt vil jeg undersøke dette nærmere, hvilke faktorer som øker risikoen for senere psykiske vansker, og hvilke faktorer som er beskyttende. For å gjøre dette vil jeg ta i bruk offentlig tilgjengelige befolkningsbaserte hjerneavbildningskohorter med et stort antall deltagere, noe som muliggjør modellering av komplekse mønstre av sammenhenger mellom mange variable. Formålet er å undersøke 1) sammenhengen mellom genetikk, miljømessige stressfaktorer og hjerneutvikling hos barn/ungdom og 2) hvordan disse sammenhengene predikerer psykisk helse senere i livet.

Bakgrunn

  • 2021: Cand. Psychol, Universitetet i Oslo
  • 2018: Master of Philosophy i Kognitiv Nevrovitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2015: Bachelor of Science (Honours) i Psykologi, University of Manchester

 

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Voldsbekk, Irene; Lund, Martina Jonette; Kaufmann, Tobias; Fernandez-Cabello, Sara; Kjelkenes, Rikka & Dahl, Andreas [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Cross-Diagnostic Patterns of Socio-Cognitive Traits in the Developing Brain of Children and Adolescents.
  • Voldsbekk, Irene; Roelfs, Daniël Thomas Heimen; Bjørnerud, Atle; Groote, Inge Rasmus & Maximov, Ivan (2019). White matter microstructure changes as a function of time-of-day: a biomarker of accumulating sleep pressure?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. juni 2019 13:13 - Sist endret 7. juni 2021 10:30