English version of this page

Fri prosjektstøtte til syv forskere

Forskningsrådet har nettopp offentliggjort hvilke prosjekter som får midler fra "Fri prosjektstøtte" (FRIPRO).

utsnitt av forskningsrådets nyhetsside om tildelingen

Faksimile. Kilde www.forskingsrådet.no

Det nærmer seg jul og tiden er inne for forskingsrådets tildelinger innen programmet Fri prosjektstøtte.

I år er syv forskere ved fakultetet tildelt midler. Vi gratulerer!

Unge talenter og erfarne forskere

Fri prosjektstøtte har forskjellige søknadstyper. Disse har ulike formål og er rettet mot ulike grupper søkere. Vi har fått midler innen søknadstypene forskerprosjekt og unge forskertalenter, der forskningen og forskeren står i fokus.

Tre erfarne forskere fikk midler på forskerprosjekter, og i tillegg fikk fire unge talenter tildelt midler. Svarbrev fra NFR sendes ut de nærmeste ukene. 

Intervjuer av unge talenter

Nytt av året er at de best kvalifiserte søkerne til kategorien «unge forskertalenter» ble intervjuet.

– Våre fagkomiteer ser etter forskertalenter som er faglig selvstendige og modne og som har evne til å lede sin egen forskergruppe. Intervjuene gir komiteene et enda bedre grunnlag til å velge ut de beste søkerne.   
Anders Hanneborg, divisjonsdirektør i Forskningsrådet

Fakultetet synes det er flott at fire av våre forskere kom gjennom dette nåløyet.

Årets tildeling

Fri prosjektstøtte er delt i tre fagområder: medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO), matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) og humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM). 

En snau milliard kroner er delt ut totalt, og med det har NFR innvilget 10 % av beløpet det ble søkt. Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) har gitt 428 millioner kroner til 53 prosjekter.

Prosjektene som har fått finansiering starter i 2017. De har hver et budsjett på mellom tre og ti millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år.

Les mer:

Nær en milliard til nye FRIPRO-prosjekter (ekstern side)

NFRs FRIPRO-program (ekstern side)

Av Elin Lunde
Publisert 13. des. 2016 15:16 - Sist endret 8. mars 2019 09:40