English version of this page

22.5 millioner til UiO fra Kreftforeningen

Tre av MED-fakultetets forskningsmiljøer, samt et forskningsmiljø ved MN-fakultetet har fått millionbeløp fra Kreftforeningen. I tillegg har hele 11 miljøer fra OUS og Ahus med tilknytning til forskningen ved UiO fått midler.

Representanter for fem av prosjektene som fikk støtte

Fra overrekkelsen av forskningsmidler i Professorboligen 28. oktober.

Foto: Eirin Sørensen Røkke, Kreftforeningen

Kreftforeningen har gitt 24.5 millioner kroner til forskning ved UiO, fordelt på fire forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Totalt delte Kreftforeningen ut 179 millioner kroner til forskningsmiljøer i Norge.

40 millioner til forskning på immunterapi

I alt 40 millioner kroner går til prosjekter som forsker på immunterapi. Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel uttaler at hun gleder seg over alle de spennende og gode forskningsprosjektene på dette området. Dette er fremtidens kreftbehandling og har betydning på tvers av diagnoser.

"Det er fantastisk at vi kan gi et så stort beløp til de beste kreftforskningsmiljøene i Norge. Dette kan vi gjøre takket være våre store og små, men alltid rause givere og medlemmer. Dette er mer enn en gave. Det er en investering for en enda bedre kreftomsorg i fremtiden", sier Ryel.

Da Kreftforeningen besøkte UiO den 28. oktober ble tildelingen av den årlige åpne utlysningen offentliggjort.

Disse fikk tildelt midler ved UiO

 • 5 millioner til Bjarne Bogen, Institutt for klinisk medisin ved MED-fakultetet. Prosjekttittel: Patient-specific cancer vaccines delivered with targeted DNA.

 • 6. millioner til Hesso Farhan, Institutt for medisinske basalfag ved MED-fakultetet. Prosjekttittel: Spatial Cdc42 signaling at the golgi and the regulation of cancer cell migration and invasion.

 • 7.5 millioner til Fahri Saatcioglu, Institutt for biovitenskap ved MN-fakultetet. Prosjekttittel: Androgen action and prostate cancer: Identification of biomarkers and therapeutic targets.

 • 6. millioner til Kjetil Taskén, NCMM ved MED-fakultetet. Prosjekttittel: Targeting tumor immune evasion mechanisms mediated by prostaglandin E2, cyclic AMP and regulatory T cells.

Forskergrupper med søknader via OUS og Ahus

Flere forskere med tilknytning til forskergrupper ved MED-fakultetet og MN-fakultetet, har også fått tildelt midler med søknad via OUS.

 • 5. millioner gikk til Hilde Nilsen ved Institutt for klinisk medisin. Prosjekttittel: Genome instability and inflammation in early stages of cancer Development. Tildelingen gikk til Akershus universitetssykehus HF.
 • 8. millioner gikk til Anne Ree ved Institutt for klinisk medisin. Prosjekttittel: Shaping antitumor immunity in advanced colorectal cancer. Tildelingen gikk til Akershus universitetssykehus HF.
 • 4.7 millioner gikk til Svein Dueland ved forskergruppen Eksperimentell transplantasjon for kreft ved Institutt for klinisk medisin. Prosjekttittel: Liver transplantation in selected patients with colorectal cancer liver metastases. Tildelingen gikk til OUS, Radiumhospitalet.
 • 7.5 millioner gikk til Jon Amund Kyte ved forskergruppen Brystkreft ved Institutt for klinisk medisin. Prosjekttittel: Immunotherapy with retargeted T cells against solid cancers. Tildelingen gikk til OUS, Radiumhospitalet.
 • 8.6 millioner gikk til Heidi Lyng ved Forskningsgruppe for gynekologisk kreft, Institutt for klinisk medisin. Prosjekttittel: Molecular biomarkers in radiotherapy of cancer. Tildelingen gikk til OUS, Radiumhospitalet.
 • 4.2 millioner gikk til Eirik Malinen ved Fysisk institutt, MN-fakultetet. Prosjekttittel: Bioradiance. Tildelingen gikk til OUS, Radiumhospitalet.
 • 7.5 millioner til Johanna Olweus ved K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft. Prosjekttittel: Outsourcing cancer-specific immunity to healthy donors. Tildelingen gikk til OUS, Radiumhospitalet.
 • 7.75 millioner til Erlend Bremertun Smeland ved CCB - Senter for kreftbiomedisin, Smeland group - Translational research in malignant lymphoma. Prosjekttittel: Precision medicine in B-cell lymphoma. Tildelingen gikk til OUS, Radiumhospitalet.
 • 7.5 millioner til Harald Stenmark, CCB - Senter for kreftbiomedisin. Prosjekttittel: Dysregulated cell division and its implications for cancer. Tildelingen gikk til OUS, Radiumhospitalet.
 • 5.95 millioner til Bjørn Atle Bjørnbeth ved K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning. Prosjekttittel: Acetylsalicylic acid as secondary prevention in colorectal cancer (ASAC trial). Tildelingen gikk til OUS, Rikshospitalet.
 • 6. millioner til Magnar Bjørås, Avdeling for mikrobiologi ved Institutt for klinisk medisin. Prosjekttittel: Oxidative stress induced DNA base modifications in cancer: Novel biomarkers and drug targets. Tildelingen gikk til OUS, Rikshospitalet.
Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 2. nov. 2016 12:55 - Sist endret 3. apr. 2020 17:51