English version of this page

11 MED-forskere får fri prosjektstøtte

7 av 32 innvilgede søknader på forskerprosjekter på FRIMEDBIO kommer fra Medisinsk fakultet. I tillegg får fire unge forskertalenter fra fakultetet støtte.

Skjermdump:Forskningsrådet

"Fri prosjektstøtte" (FRIPRO) retter seg mot «spesielt dyktige forskere» i ulike stadier av karriéren. I år var en stor del av forskertalentene å finne på MED. Fakultetet gjorde nemlig storeslem i årets tildelinger med totalt 11 innvilgede FRIMEDBIO-søknader:

  • 7 forskerprosjekter 
  • 4 unge forskertalenter 

– Fakultetet ønsker å gratulerer dere alle som fikk tilslag om et FRIPRO-prosjekt. At så mange forskere fra Det medisinske fakultet vinner i denne tøffe konkurransen viser at vi har mange sterke forskningsmiljøer som er blant de beste i Norge. Vi er så stolte av dere og den forskningen dere gjør, sier Hilde Nebb, prodekan for forskning og innovasjon.

Forskningsprosjektene har et budsjett på mellom tre og ti millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år, skriver Forskningsrådet på sine hjemmesider.  Prosjektene starter i 2018.

Resultatene for FRIPRO Toppforsk kommer i januar/februar. 

Disse får forskerprosjekt-støtte:

  • Klinmed Erik G Jönsson, Sensory and motor networks in psychotic disorders: from brain structure and function to phenomenology
  • Klinmed Frode Jahnsen, Human gut plasma cells live for decades: implications for vaccination and treatment of chronic inflammation
  • Klinmed Benedicte A Lie, The regulatory role of genetic risk factors for autoimmune diseases On thymic antigen-presenting cells and self-tolerance
  • IMB Koen Vervaeke ved fysiologi/MolMed, Optical dissection of a cortical head direction circuit
  • IMB Bjørn Skålhegg ved ernæringsvitenskap, Molecular signatures and novel drugs for the personalized treatment of rheumatoid arthritis
  • IMB Uta Sailer ved adferdsvitenskap, Does the gut hormone ghrelin act as a general reward enhancer?
  • NCMM Hartmut Luecke, Structure-Function Studies and Inhibitor Discovery Targeting the Proton-Gated Urea Channel and the Cytoplasmic Urease from H. Pylori

Les mer

Av Monica Bring Estensen
Publisert 13. des. 2017 14:37 - Sist endret 18. des. 2017 17:39