English version of this page

Pris for kvalitet og innovasjon i bachelor- og masterutdanningen

Fakultet har gitt utdanningsprisen til professor Jan Frich for sitt langvarige og viktige engasjement for å utdanne helseledere til alle nivåer i helsetjenesten i tråd med samfunnets ønsker og behov. 

Johanne Sundby kommenterer på en konferanse

Kristin Heggen, prodekan for studier berømmet Jan Frich aktive rolle og gjennomføringsevner  under prisutdelingen. Foto: Anbjørg Kolaas, UiO.

Priskomiteen sin begrunnelse:

Jan Frich, professor I, nestleder ved Institutt for helse og samfunn, avdelingsleder ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi - har undervist på masterprogrammet i helseadministrasjon siden 2009, og i årene 2010-2013 var han også programleder.

I 2015 tok han initiativ til en fornying av programmets innhold og struktur. På bakgrunn av konsultasjoner med tidligere studenter, andre nøkkelpersoner og studiebesøk til universiteter i andre land ble programmet lagt om. Den nye samlingsbaserte modellen startet høsten 2016, med en stor økning i antall søkere.

Masterprogrammet i helseadministrasjon legger etter omstruktureringen økt vekt på studentaktiviserende læringsformer og har en struktur som er godt tilpasset studentenes hverdag, hvor et flertall har lederstillinger i sykehus, regionale helseforetak, i primærhelsetjenesten eller innen helseforvaltningen.

Frich har også i rollen som styremedlem i Norsk forum for helseledelse bidratt aktivt til å utvikle programmets studiemiljø og fremmet kontakten mellom aktive studenter, tidligere studenter og sentrale aktører i helsetjenesten gjennom den årlige alumni-konferansen.

Fakultetets priser: Pris for kvalitet og innovasjon i bachelor- og mastergradsutdanningene

Publisert 7. des. 2017 15:58 - Sist endret 18. des. 2017 14:14