English version of this page

Pris for kvalitet og innovasjon i medisin

Jonn Terje Geitung tildeles årets pris for kvalitet og innovasjon i profesjonsstudiet i medisin for en nyskapende undervisningsform i flere fagområder.

John Terje Geitung med diplom og blomster, sammen med Ingrid Os

Prodekan Ingrid Os deler ut Pris for kvalitet og innovasjon i profesjonsstudiet i medisin til Professor II Jonn Terje Geitung på Ahus. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Priskomiteen sin begrunnelse:

Jonn Terje Geitung, professor II ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, underviser medisinstudenter i bildediagnostikk, og er fagleder for ultralydundervisningen ved Det medisinske fakultet. Han har vært drivende i opprettelsen av ultralydundervisning i et tett samarbeid med andre aktører både faglig og organisatorisk.

Ultralydundervisningen foregår i smågrupper med førsteklasses utstyr som gir en praktisk og realistisk undervisning som bidrar til større forståelse i anatomi, fysiologi og i kliniske fag. Det medisinske fakultet ved UiO er alene om å tilby en slik systematisk integrert ultralydundervisning gjennom hele studiet i flere fagområder. Dette er unikt for medisinutdanning ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.

Prisvinneren har også ledet opplæringen av rundt 15 studentinstruktører som fungerer som hjelpelærere i ultralydundervisningen. Opplæringsmaterialet er utarbeidet i et tett samarbeid med andre, inkludert et e-læringsprogram som muliggjør «blandet læring».

Jonn Terje Geitung er en engasjert og inspirerende lærer som har løftet sitt eget fag, og som sammen med andre universitetslærere og studentinstruktører har bidratt med ny og innovativ undervisning i en rekke fagområder i medisin. Tilbakemeldingene fra engasjerte lærere og medisinstudenter er at de ønsker mer av denne typen undervisning.

Fakultetets priser: Pris for kvalitet og innovasjon i medisin

Av Christina Heesch
Publisert 7. des. 2017 16:12 - Sist endret 8. mars 2019 09:30