English version of this page

Kurs som gir karrièren et løft!

Visste du at fakultetet har karriereutviklingsprogram for vitenskapelig ansatte? Nå er høstens kurs på Postdoktorprogrammet og Helseinnovatørskolen åpne for påmelding. 

Tre personer studer en tavle med gule lapper

Illustrasjonsfoto: Monica Bring Estensen/UiO

Vil du forme din egen karriere, bli bedre på å skrive søknader eller lære mer om innovasjon? Fakultetet har flere karriereutviklingsprogram for deg som ønsker å gi karrieren et løft.

Både Postdoktorprogrammet og Helseinnovatørskolen har flere kurs som går av stabelen til høsten - med påmelding i løpet av våren. 

Postdoktorprogrammet

Postdoktorprogrammet er et karriereutviklingsprogram som gir støtte til fakultetets postdoktorer og andre forskere i etableringsfasen.

Programmet skal bidra til å skreddersy din akademiske karriere, og forberede deg på komplekse arbeidsoppgaver i og utenfor akademia. Det er et tilbud til ansatte ved UiO og OUS.

HØST 18:

Lederkurs 1: Karriereutvikling  
På dette kurset har vi fokus på den enkeltes situasjon og karrieremål, og bidrar til bevisstgjøring rundt forskjellige karriereveier både i og utenfor akademia. Hvordan gjøre gode valg, og hvordan balansere karriere og privatliv?

Lederkurs 2: Forskningsledelse og veiledning  
På dette kurset lærer du om hvordan du kan organisere din egen forskningshverdag og være en god forskningsleder. Du lærer om hvordan man starter og leder en forskningsgruppe, og om veiledning av andre.

Mentorordning 
Mentortilbudet for postdoktorer ved MED har ett års varighet og foregår i grupper med 8-10 deltagere. I en mentorgruppe vil du kunne diskutere ulike karriereveier, utveksle erfaringer og møte seniorer på ditt felt.

Kurs: Ekstern forskningsfinansiering
Vil du forbedre dine egne søknader om ekstern finansiering? På dette kurset lærer som hvordan søknader om eksternfinansiering bør struktureres og skrives, og hvordan en god CV bør utformes.

Helseinnovatørskolen

På Helseinnovatørskolen får du verktøy og kunnskap som hjelper deg å etablere eget selskap eller å ta med ideene dine til allerede eksisterende selskaper. Helseinnovatørskolen kan du søke på selv om du ikke er ansatt ved UiO. så lenge du ellers er kvalifisert.

HØST 18

Kurs 2: Entreprenørskap i helsevesenet   
Hovedmålet med dette kurset er at du som forsker skal møte og lære av entreprenører innen livsvitenskap. Temaer er hvordan kommersialisere forskningsresultater og hvordan lage en god forretningsplan. 

VÅR 19, påmeldingen åpner til høsten:

Kurs 1: Helseinnovasjon og entreprenørskap 
På dette kurset lærer du hvordan du kan overføre forskningsresultater til forretningsvirksomhet og hvordan du kan skape innovative tjenester i klinikken. Du møter ledere innen akademia, sykehusene og health care-selskaper. 

Publisert 11. juni 2018 16:15 - Sist endret 7. mars 2019 14:46