English version of this page

Gi forskerkarrieren din et skikkelig løft!

Nå kan du melde deg på neste års første runde med kurs i Postdoktorprogrammet. Den første fristen er allerede 8. desember.

Fest og glitter på en scene

Foto: UiO/Yngve Vogt

Ser du for deg en fremtid som forsker og ønsker å gi karrieren din et skikkelig løft? Meld deg på neste runde i Postdoktorprogrammet.  

Postdoktorprogrammet

Postdoktorprogrammet er et karriereutviklingsprogram som gir støtte til fakultetets postdoktorer og andre forskere i etableringsfasen.

Programmet skal bidra til å skreddersy din akademiske karriere, og forberede deg på komplekse arbeidsoppgaver i og utenfor akademia. Det er et tilbud til ansatte ved UiO og våre samarbeidspartnere.

Lederkurs 1: Karriereutvikling  

På dette kurset har vi fokus på den enkeltes situasjon og karrieremål, og bidrar til bevisstgjøring rundt forskjellige karriereveier både i og utenfor akademia. Hvordan gjøre gode valg, og hvordan balansere karriere og privatliv?

Meld deg på innen 6. desember 2019.

Lederkurs 2: Forskningsledelse og veiledning  

På dette kurset lærer du om hvordan du kan organisere din egen forskningshverdag og være en god forskningsleder. Du lærer om hvordan man starter og leder en forskningsgruppe, og om veiledning av andre. 

Meld deg på innen 30. mars 2020.

Mentorordning 

Mentortilbudet for postdoktorer ved MED har ett års varighet og foregår i grupper med 8-10 deltagere. I en mentorgruppe vil du kunne diskutere ulike karriereveier, utveksle erfaringer og møte seniorer på ditt felt. 

Meld deg på innen 7. november 2019

Kurs: Ekstern forskningsfinansiering

Vil du forbedre dine egne søknader om ekstern finansiering? På dette kurset lærer som hvordan søknader om eksternfinansiering bør struktureres og skrives, og hvordan en god CV bør utformes. 

Meld deg på innen 15. mars 2020.

Publisert 4. nov. 2019 15:18 - Sist endret 8. nov. 2019 13:10