Fredsprisen: Sult og konflikt skaper en ond sirkel

Verdens matvareprogram får Nobels fredspris 2020. -Dette er en pris etter mitt hjerte, forteller Wenche Barth Eide som i årevis har arbeidet for økt forståelse av ernæringsvitenskapenes rolle  i internasjonalt utviklingssamarbeid. 

Mat

Riktig ernæring er en viktig faktor for fred og utvikling. Matvareprogrammet bidrar både med nødhjelp og langsiktig hjelp som skolemat i utsatte områder.

- Jeg synes Nobelkomiteen har gitt en svært god begrunnelse for sitt valg. Det er en klar erkjennelse av sammenhengen mellom sult og konflikt. Sult kan skape konflikt og konflikt skaper som regel sult, forteller Eide. Hun er emerita i Avdeling for ernæringsvitenskap og har jobbet i årevis med matsikkerhet og ernæringsspørsmål i utviklingssammenheng, og med tilknytningen mellom ernæringsproblemer og internasjonale menneskerettigheter - spesielt i de ulike FN-organene som jobber med dette.

Matvareprogrammet bidrar til lokal utvikling

Bilde av Wenche Barth Eide
Wenche Barth Eide. Foto: UiO

Verdens matvareprogram startet som et rent nødhjelpsprogram, men har utviklet seg til en organisasjon som nå også jobber langsiktig og bidrar til viktig lokal utvikling. - Vi har sett hvor viktig det er at maten er tilpasset de lokale forholdene. Ved å knytte matvareprogrammet til produksjon av mat lokalt stimuleres samfunnene og flere lærer verdien av produksjon av næringsrik, kortreist mat. Flere steder får barna mat på skolen gjennom matvareprogrammet, dette er kanskje dagens eneste måltid og det gjør det mulig for dem å lære i stedet for å gå sultne hele skoledagen, forteller Eide.

Riktig ernæring er mer enn mat

- Kunnskap om ernæring får langt mer internasjonal oppmerksomhet nå enn tidligere og fanger interesse på toppnivå i FN. Det er for øvrig ikke bare å fly inn forsyninger i et konfliktområde, uten tanke for hva slags næring maten inneholder, slik det ofte var tilfelle i tidligere perioder av matvarehjelp. Særlig er dette viktig for små barn der faren for feilernæring er stor og kan få konsekvenser for resten av livet.

Et godt valg under korona-pandemien

Eide er spesielt glad for at programmet som har vært nominert til prisen flere ganger tidligere får tildelingen akkurat i år: - Korona-situasjonen forsterker problemene som allerede er tilstede i endel land. Flere steder der det er behov for forsyninger har dette blitt enda vanskeligere. Flytrafikken har blitt svært begrenset og endel av lastekapasiteten brukes også til smittevernsutstyr, avslutter hun. 

Matvareprogrammet hjelper 100 millioner ut av sult

Rune Blomhoff
Rune Blomhoff. Foto: UiO

- Det er meget betimelig at Verdens matvareprogram får denne prisen. Omkring 150 millioner mennesker lever i dag med underernæring og akutt sult. Matvareprogrammet som er verdens største humanitære organisasjon, hjelper nesten 100 millioner av disse menneskene. Matvareprogrammet utfører en utrolig viktig oppgave for verdenssamfunnet, sier professor Rune Blomhoff som leder avdeling for ernæringsvitenskap.

- Veldig mye av akutt sult er forårsaket av konflikter og krig, og  begrenset tilgang til mat er også ofte en kilde til konflikt. Denne fredsprisen er et viktig signal om at det er viktig at verdenssamfunnet støtter opp om internasjonale organisasjoner. Bare ved hjelp av multinasjonale organisasjoner kan vi løse slike globale og regionale kriser. I dagens situasjon tenker jeg at dette er en veldig riktig pris.

Barna er spesielt utsatt

Barn er spesielt utsatt for sult. Dette påvirker barnas fysiske og kognitive utvikling. Alvorlig sult i en sårbar periode vil ofte påvirke barna for resten av deres liv. I tillegg til akutt nødhjelp er derfor langtidskonsekvensene for det fantastiske arbeidet til matvareprogrammet er en utrolig viktig dimensjon, avslutter Blomhoff.

Ond sirkel

– Krig og konflikt kan forårsake sult, akkurat som sult kan skape konflikter. Vi kommer aldri til å nå målet om null sult med mindre vi får slutt på væpnede konflikter, understreket Nobelkomiteens leder Berit Reis-Andersen da prisvinneren ble offentliggjort.

Etterlyser engasjement hos norske forskere

- Etter min mening er det for liten interesse blant norske forskere om hva som foregår i FNs forskjellige organene på området mat/ernæring/helse, som for eksempel matvareprogrammet, sier Wenche Barth Eide. Nå som alt er tilrettelagt for digital deltagelse er det lettere å følge og være med i prosessene enn noen gang før:  

Allerede 13. oktober har alle interesserte muligheten. Da arrangerer Komiteen for verdens matsikkerhet sitt Special Event. Møtet foregår i Roma hver høst, men er i år organisert som et rent digitalt møte.

Nettsidene deres med flere aktiviteter finner du her: The Committee on World Food Security

Vil du studere ernæring eller global helse?

Da kan du se nærmere på disse studieprogrammene:

Klinisk ernæring 

Samfunnsmedisin og global helse

Av Hanne Bjerknes
Publisert 9. okt. 2020 16:24 - Sist endret 25. mars 2021 10:12