English version of this page

Informasjon til ansatte ved MED

Her finner du fakultetets retningslinjer i forbindelse med koronapandemien. Oppdatert 27. august 2020. 

Generelt

Høstens undervisning

Vi har som mål at undervisningen i stor grad skal følge den normale timeplanen. Dagens smittevernregler med 1 meters avstand innebærer imidlertid begrensninger i bruk av auditoriene og andre undervisningsrom.  Dette betyr blant annet at undervisning i store grupper må gå via Zoom. Vi legger likevel opp til at mye smågruppeundervisning skal foregå ved fysisk fremmøte. Spesielt prioriterer vi kurs, ferdighetstrening, kliniske smågrupper og gruppeundervisning for studenter som er i starten av sitt studium.

Se informasjon om smittevernsprosedyrer i undervisningen på profesjonsstudiet medisin.

Hjemmekontor

 • Sett deg inn i UiOs retningslinjer for fjernarbeid.

 • Ansatte som ønsker og klarer å arbeide hjemmefra, kan fortsatt få gjøre det. Dette skal i så fall avklares med nærmeste leder.

 • All bruk av arealer og eventuelle rotasjonsordninger skal være avklart med nærmeste leder.

 • Ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på UiO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

 • Ansatte i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper bør jobbe hjemmefra.

 • Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom man må reise kollektivt.

Hjemmeisolasjon

Ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Se praktisk informasjon om hjemmeisolasjon fra FHI

Hjemmekarantene

Ansatte som er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 eller har vært i kontakt med en smittet person i løpet av de siste 10 dagene, skal være i karantene. Se informasjon om hjemmekarantene fra FHI.

Smittevern

 • Hender skal vaskes (lenke til sentral side):
  • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
  • Når man kommer til UiO
  • Når man har gått gjennom dører som ikke er berøringsfrie eller trykket på knapper i heiser og kortlesere eller lignende.
  • Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Etter laboratoriearbeid eller andre aktiviteter hvor ting berøres
  • Ved synlig skitne hender
  • Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Møter må fortsatt holdes digitalt der det er mulig.
 • Grupper som jobber sammen skal ikke være på mer enn 20 personer.
 • Ansatte skal så langt det er mulig holde 1 meters avstand mellom hverandre når de jobber i samme lokale. 
 • Det bør også tilstrebes å unngå å arbeide på forskjellige arbeidsplasser på samme dag.

Utenlandsreiser

Vi henviser til UDs gjeldende reiseinformasjon.

Mer om UiO og koronavirus

For informasjon om koronavirus:

 • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
 • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.

Publisert 2. mars 2020 12:05 - Sist endret 27. aug. 2020 09:41