English version of this page

Informasjon til ansatte ved MED om koronaviruset

UiOs bygninger er stengt fra 12. mars 2020 kl.18 til etter påske. Studenter og ansatte jobber hjemmefra. 

Oppdatert med reiseråd 23. mars kl 15.30

Det norske utenriksdepartementet fraråder nå alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frem til 14. april. De ber også alle nordmenn på reise vurdere å komme hjem til Norge på en trygg måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Spørsmål og svar om koronavirus-situasjonen ved UiO

Se også: Ny samleside for endringer i arbeidsrutiner ved UiO

Ytterligere informasjon for ansatte ved MED-fakultetet

På grunn av utviklingen av Koronautbruddet har fakultetet innført nye tiltak:

  • All undervisning med fysisk oppmøte ved Det medisinske fakultet avlyses midlertidig fra og med torsdag 12.3.2020.
  • Alminnelige regler for deltakelse på obligatorisk undervisning er inntil videre satt til side.
  • Fakultetet arbeider med løsninger for å digitalisere undervisning både på profesjonsstudiet i medisin og master-/bachelorstudiene.
  • For ansatte anbefaler vi hjemmekontor dersom arbeidet tillater det og tilstedeværelse ikke er påkrevd. Dette må avtales med nærmeste leder.
  • Vi ber deg benytte anledningen til å oppdatere de opplysningene som er registrert om deg i din personprofil, inkludert mobilnummer. Hvis du har fasttelefonnummer på jobb kan du enkelt viderekoble fasttelefonnummeret til mobilnummeret ditt.

Generelle retningslinjer for ansatte

Har du labteknisk kompetanse? 

Testkapasiteten for koronavirus i laboratoriene i Helse Sør-Øst må styrkes. Meld din interesse ved å registrere deg i nettskjemaet. 

For informasjon om koronavirus:

  • Informajon for ansatte ved fakultetet: 22 84 40 10 (åpen 09.00-15.45 i ukedagene)
  • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
  • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.

Publisert 2. mars 2020 12:05 - Sist endret 3. apr. 2020 07:14