English version of this page

Informasjon til ansatte ved MED

Fakultetets bygninger vil nå gradvis åpne. Oppdatert 13. mai 2020 kl. 12:00.

Les mer om gjenåpningen av alle Universitetets bygninger på UiOs informasjonsside om koronasituasjonen.

Generelt

 • Det medisinske fakultet vil nå gradvis åpne for fysisk tilstedeværelse.
 • Alle ansatte skal gjennomføre smittevernkurs før de møter på jobb første dag
 • Alle som skal utføre arbeid ved UiO skal kjenne innholdet i UiOs veileder for smittevern og risikovurderingen for sitt arbeid før de kan komme fysisk tilbake på arbeidsplassen.

Hjemmekontor

 • Ansatte som ønsker og klarer å arbeide hjemmefra, kan fortsatt få gjøre det.

 • All bruk av arealer og eventuelle rotasjonsordninger skal være avklart med nærmeste leder.

 • Ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på UiO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

 • Ansatte i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper bør jobbe hjemmefra.

 • Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom man må reise kollektivt.

Hjemmeisolasjon

Ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Se praktisk informasjon om hjemmeisolasjon fra FHI

Hjemmekarantene

Ansatte som er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 eller har vært i kontakt med en smittet person i løpet av de siste 10 dagene, skal være i karantene. Se praktisk informasjon om hjemmekarantene fra FHI. 

Smittevern

 • Hender skal vaskes:
  • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
  • Når man kommer til UiO
  • Når man har gått gjennom dører som ikke er berøringsfrie eller trykket på knapper i heiser og kortlesere eller lignende.
  • Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Etter laboratoriearbeid eller andre aktiviteter hvor ting berøres
  • Ved synlig skitne hender
  • Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Møter må fortsatt holdes digitalt der det er mulig.
 • Grupper som jobber sammen skal ikke være på mer enn 20 personer.
 • Ansatte skal så langt det er mulig holde 1 meters avstand mellom hverandre når de jobber i samme lokale. 
 • Det bør også tilstrebes å unngå å arbeide på forskjellige arbeidsplasser på samme dag.

Reiseråd fra 23. mars 2020

Det norske utenriksdepartementet fraråder nå alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frem til 14. april, men ble 3. april forlenget inntil videre. De ber også alle nordmenn på reise vurdere å komme hjem til Norge på en trygg måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Har du labteknisk kompetanse? 

Testkapasiteten for koronavirus i laboratoriene i Helse Sør-Øst må styrkes. Meld din interesse ved å registrere deg i nettskjemaet. 

Mer om UiO og koronavirus

For informasjon om koronavirus:

 • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
 • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.

Publisert 2. mars 2020 12:05 - Sist endret 15. mai 2020 13:10