- Vi gleder oss til å ta i mot nye studenter!

I dag ble de nasjonale søketrtallene offentliggjort og alle studenter har fått svar på hva de har kommet inn på. Mange vil studere medisin- og helsefag ved Universitetet i Oslo.

Glade studenter ved Det medisinske fakultet.

Glade studenter ved Det medisinske fakultet. Foto: Trude Hamnes/UiO

- Vi er glade for at så mange ønsker å studere her ved det medisinske fakultet, og vi ser frem til å møte alle våre nye studenter ved studiestart, sier Elin Olaug Rosvold som er prodekan for medisinstudiet. Medisinstudiene ved fakultetet har landets høyeste poenggrense for studenter i ordinær kvote med 69.5 poeng for studiestart høsten.

Byks i poenggrensen for å studere ernæring helseledelse

Fakultetet tilbyr utdanning innen mange ulike helsefag i tillegg til medisinstudiet, og det er disse som har hatt den største økningen av søkere og dermed høyere karakterkrav enn i fjor. - Det er veldig gledelig at bachelor i helseledelse og helseøkonomi og klinisk ernæring er så populære studier, sier Eivind Engebretsen, visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer.

For å studere klinisk ernæring kreves det 61.1 poeng for ordinær kvote (opp 1.5 poeng fra i fjor) og 53.4 poeng for de som søker med poeng bare fra førstegangsvitnemål. Det er 2.6 poeng høyere enn kravet var i fjor. 

bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi har poenggrensen økt med hele 2,8 poeng fra i fjor, fra 57 til 59,8 for de som kommer inn på ordinær kvote. For søkere rett fra videregående er grensen 46.3 i år mot 44.8 i fjor. 

For profesjonsstudiet i medisin gjelder i år følgende poenggrenser:
Medisin, høst
Førstegangsvitnemålskvote: 62.0 (opp 0.4 fra 2020)
Ordinær kvote: 69.5 (opp 0.5 fra 2020)

Medisin, vår
Førstegangsvitnemålskvote: 60.8 (opp 0.6 fra 2020)
Ordinær kvote: 68.6 (opp 0.5 fra 2020)

Fakta om Samordna opptak 2020

Da søknadsfristen utløp den 15. april hadde 1 846 søkere satt utdanning ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo øverst på listen over grunnstudier de ville søke på. 

Nasjonalt er helsefagutdanninger det fagområdet som har klart flest planlagte studieplasser, søkere og der flest søkere får tilbud om studieplass. Ved årets opptak har 38.998 søkere valgt et helsefaglig studium som sitt førstevalg. Dette utgjør 25,5 prosent av alle søkere, skriver Khrono.

Fakultetets ulike studieprogrammer

Det medisinske fakultet har ti ulike studieprogrammer for norske og internasjonale studenter som omfatter internasjonal helse, helseledelse og helseøkonomi, klinisk ernæring og forskerlinjer.

Av Hanne Bjerknes
Publisert 23. juli 2021 13:10 - Sist endret 15. juni 2022 13:34