Kreft og persontilpasset behandling

Kosthold, celleterapi, genetikk og immunterapi. Her er nyeste nytt i moderne kreftforskning.

Johanna Olweus' forskergruppe på laboratoriet

Johanna Olweus' forskergruppe på laboratoriet. Foto: Kristin Ellefsen/UiO

Arrangementet er åpent for alle og tilpasset publikum uten faglig bakgrunn. Påmelding er nødvendig for deg som vil delta fysisk. Det blir også mulig å følge arrangementet digitalt, se detaljer lenger ned på siden.

Program

Kl. 1630-1720: Fem foredragsholdere forteller om 

  • Kosthold og kreft: Risikofaktorer og råd for forebygging, ved Christine Henriksen. 
  • Gener og hvorfor de er viktige for kreftbehandling. Med Sigrid Bratlie fra Kreftforeningen.
  • Ny immunterapi: Genmodifiserte immunceller som gir presisjonsdrap av kreftceller, ved Johanna Olweus. 
  • Om presisjonsmedisin og forskningsprosjektet MATRIX, ved Åslaug Helland.
  • Å overleve kreft: Hvordan har vi det etterpå? Ved Kari Nyheim Solbrække.

Kl. 1740-1820: Samtale mellom innlederne

Kl. 1820-1840: Spørsmål og svar

Møteleder: Professor Eline Aas, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Om foredragsholderne:

Christine Henriksen er førsteamanuensis i klinisk ernæring ved Institutt for medisinske basalfag, UiO. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om kosthold og kreft. 

Sigrid Bratlie er molekylærbiolog og strategisk rådgiver i Kreftforeningen. Hun er en dyktig formidler og forklarer bioteknologiske emner lekende lett!

Johanna Olweus er professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Der leder hun nå en forskergruppe som er i gang med forskning en potensielt svært lovende ny form for behandling mot leukemi og andre kreftformer. Hun er også tilknyttet NCMM - Norsk senter for molekylærmedisin.

Åslaug Helland er professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Hun leder nå en forskergruppe som skal gjøre presisjonsmedisinen enda mer effektiv. 

Kari Nyheim Solbrække er professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO. Hun leder nå et forskningsprosjekt som ser på kulturelle normer for kreftoverlevelse. Målet er at kunnskapen skal komme til nytte i kreftrehabilitering, samt bidra til å nyansere vår forståelse av kreftens personlige og sosiale sider.


Arrangementet strømmes også på Facebook. Om du ikke kan være tilstede fysisk kan du følge det live her.


 

Påmelding til "Kreft og persontilpasset behandling" på Litteraturhuset

Arrangør

Det medisinske fakultet
Emneord: Kreftforskning, Kreftforeningen
Publisert 5. apr. 2022 17:16 - Sist endret 24. mai 2022 16:51